Al. Jana Pawła II 19A
22-200 Włodawa

82 572 44 44
solmed.solarz@wp.pl